Taf taf

Suomalais-senegalilainen Taf taf -hanke 2004-2013

Taf taf oli Turun Taiteilijaseuran ja dakarilaisen alueyhdistys Jasgin ylläpitämä kahdensuuntainen kulttuuri- ja kehityshanke, jossa asukaslähtöisellä toiminnalla ja yhteistyössä eri alojen suomalaisammattilaisten kanssa rakennettiin pysyvää ja paikallisiin olosuhteisiin sovellettua infrastruktuuria köyhään Santhiaban lähiöön Senegalin pääkaupungissa Dakarissa.

Taf taf -kokonaisuus koostui useista rinnakkaisista ja toisiinsa kytketyistä osa-alueista. Vuonna 2004 alkaneen yhteisöhankkeen tueksi kehitettiin vuonna 2006 monialainen residenssi ja vuonna 2007 kirjasto- ja lukutaitohanke yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa. Vuonna 2010 alkaneessa jätehuoltohankkeessa keskityttiin aluetta kuormittavan jäteongelman ratkaisemiseen ja vuonna 2013 alkanut Hyvä Koulu toi taidekasvatusta alueen alakouluihin.

Suomalaisesta näkökulmasta hanke palveli erityisesti Afrikka-tutkimusta ja yhteisötaiteen tekijöiden mahdollisuuksia toteuttaa projekteja myös länsimaiden ulkopuolella. Lisäksi se tarjosi suomalaisille opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden tutustua senegalilaiseen yhteiskuntaan oman alan työskentelyjaksoissa, jotka suunniteltiin yksilöllisesti vastaamaan sekä paikallisia tarpeita että residenssiläisten kiinnostuksen kohteita.

Taf taf -hankkeen päärahoittaja oli Suomen ulkoasiainministeriö.

Tausta                                                                                                                  Organisoin Varsinais-Suomen läänintaiteilijakautenani keväällä 2004 Taf taf -yhteisötaidetapahtuman suomalaisessa ja senegalilaisessa lähiössä. Tavoitteena oli yhdistää kahdesta maantieteellisesti ja henkisesti kaukaisesta kulttuurista tulevien taiteilijoiden näkemykset yhteisöllisestä taiteesta ja sen mahdollisuuksista kohentaa ongelmalähiöiden viihtyvyyttä ja elinoloja. Hanke onnistui lyhyestä kestostaan huolimatta aikaansaamaan kummassakin maassa niin konkreettisia kuin henkisiäkin tuloksia. Asukkaiden toiveesta suunnittelin hankkeelle jatkoksi kaksi pitkäkestoista yhteisöhanketta. Itä-Turun lähiöissä alkoi syksyllä 2005 EU:n ja Turun kaupungin rahoittama yhteisötaiteilijahanke, Dakarissa toiminta jatkui ja kehittyi Turun Taiteilijaseuran ja alueyhdistys Jasgin yhteistyönä vuoden 2013 loppuun saakka. Toimin hankkeen koordinaattorina koko sen toiminnan ajan.