Vuorelan koulun prosenttiteokset

Vuorelan erityiskoulun prosenttiteokset / Site specific art in Vuorela school           Toiminnallinen valoteos Kimpsut ja kampsut, installaatio Auringonpilkut

Vuorelan koulu on maakunnallinen oppimis- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa palveluja lapsille ja nuorille joilla on erityisiä oppimisvaikeuksia tai laaja-alainen kehitysviivästymä. Koulussa on myös erikseen luokkia autistisille sekä asperger-oppilaille.

1. Kimpsut ja kampsut, 2008

Kimpsut ja kampsut on aisteja stimuloiva ja toiminnallinen valoteos, joka luo aineettomia, mutta silti värikkäitä välietappeja vanhan ja uuden koulurakennuksen yhdistävälle pitkälle käytävälle. Teos muodostuu kuudesta katosta lattiaan heijastettavasta kuvasta, joiden aiheet valittiin yhdessä lasten kanssa koulun löytötavarakaappiin kertyneistä vaatekappaleista ja pikkuesineistä. Iloisen väriset heijastukset rytmittävät pitkää käytävää, joka on myös kaikkein pienimpien oppilaiden päivittäinen kulkureitti koulun ruokalaan.

Valitsin teoksen sijoituspaikaksi ensimmäisen kerroksen käytävän, sillä koulun henkilökunta toivoi yli 100 metriä pitkälle kulkureitille elementtejä, jotka auttaisivat lapsia jaksamaan pitkän kävelyn. Käytävä on vilkkaassa käytössä ja sen seinustoilla on naulakoita, penkkejä ja lasten piirustuksia, joten tilaan ei sovellu perinteisin menetelmin toteutettu kaksi- tai kolmiulotteinen teos. Aineettoman valoteoksen kiinteät osat on sijoitettu kattorakenteisiin ja itse teos näkyy lattiassa, jolloin se tulee osaksi kulkureittiä ja lapset osaksi teosta, samalla pitkä käytävä myös vaikuttaa lyhyemmältä. Teosta voidaan käyttää myös erilaisiin leikkeihin ja esimerkiksi motoriikkaa kehittäviin harjoituksiin.

2. Auringonpilkut, 2008

Kimpsut ja kampsut -teoksen vaateteema aineellistuu Auringonpilkut -installaatiossa, jonka materiaalina on koulun ensimmäisen luokan oppilaiden pieneksi jääneitä hameita, housuja ja paitoja. Yhteisöllinen teos koostuu kolmesta keltaisen eri sävyisestä sokerilla ontoksi kovetetusta vaateparresta, jotka seisovat lasisen seinän vierellä 4-6 metrin korkeudella.