Tyksin teoshankinnat

Tyksin T-sairaalan teoshankinnat, 2004 (toteutus Varsinais-Suomen läänintaiteilijana)

Taide tervehtii T-sairaalassa kävijää

TYKSin T-sairaalassa ei tarvitse enää tuijotella tyhjiä seiniä, sillä rakennukseen on sijoitettu huomattava määrä pääosin varsinaissuomalaisten taiteilijoiden tuottamaa nykytaidetta.

Kyseessä on Suomen mittapuussa huomattavat taidehankinnat, yhteensä 80 teosta 25 nykytaiteilijalta. Hankintojen arvo on yhteensä noin 60.000 euroa. Kolme teosta on saatu sairaalaan suomenruotsalaista kuvataidetta edistävän Pro Artibus –säätiön kokoelmista. Teokset on asetettu esille T-sairaalan aulatiloihin, osastoille ja potilashuoneisiin. Suurimmat teokset ovat pääaulassa, kolmen alimman kerroksen seinillä, jossa niitä voi vapaasti käydä katselemassa. Neuvonnasta on saatavilla monistettu luettelo pääaulaan sijoitetuista teoksista.

Teoksia ei ole hankittu sairaalaan pelkästään taiteen asettamiseksi yleisön nähtäville, vaan kyseessä on pyrkimys saada taide osaksi sairaalan arkista elämää, tukemaan ja edistämään potilaiden viihtyvyyttä ja paranemista. Ehdotuksen valittavista teoksista teki vuonna 2004 läänintaiteilijana vielä toiminut kuvataiteilija Minna Maija Lappalainen apunaan kuvataiteilija Kati Immonen.

Teosten valinnassa huomioitiin ennen kaikkea sairaalamiljöön asettamat erityisvaatimukset sekä rakennuksen arkkitehtuuri. Kun taidehankinnat tammikuun puolivälissä julkistettiin, oli paikalla valitsijoiden lisäksi osa taiteilijoista esittelemässä taideteoksia. Sisustusarkkitehti Pekka Kojo ja entinen läänintaiteilija, opettaja Tarja Lapila puhuivat taiteen roolista sairaalasuunnittelussa ja hoitotyössä.

Taide voi toimia tunteiden purkajana

Minna-Maija Lappalaisen mukaan sairaala on haastava ympäristö taiteen sijoituspaikaksi. Sekä potilailla että henkilökunnalla on usein tunteet pinnassa ja osastoille sijoitettavaan taiteeseen saatetaan reagoida voimakkaastikin. Hänen mielestään taide kuitenkin voi erityisesti sairaalassa toimia positiivisten tai negatiivisten tunteiden purkajana.
– Halusimme valita tiloihin sellaisia teoksia, joista voisi saada positiivista energiaa, mutta myös sellaisia teoksia, joiden avulla olisi mahdollista käsitellä vaikeitakin elämän rajallisuuteen ja yksinäisyyteen liittyviä tunteita, Lappalainen kertoi.

Kulttuuria Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella opettava entinen läänintaitelija Tarja Lapila luonnehti T-sairaalan kuvataidehankintoja suorastaan hämmästyttäväksi kulttuuriteoksi. – Kuitenkin tällaisen toiminnan pitäisi olla itsestään selvää yhteiskunnallista toimeliaisuutta, hän huomautti. Lapilan mukaan taidekuvien sijoittaminen sairaala-arjen päivittäisten toimintojen ja huolien keskelle on erityinen haaste.

Sisustusarkkitehti Pekka Kojon mukaan hoitoympäristön laadulla on yhä keskeisempi merkitys sairaalasuunnittelussa.
–T-sairaalan suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota potilasympäristön laatuun ja henkilökunnan viihtyvyyteen, vaikka pääpaino olikin sairaalan toiminnallisuudessa ja tulevaisuuden muutostöiden ennakoimisessa. Hyvä ympäristö varmasti motivoi henkilökuntaa työssään ja tutkimusten mukaan jopa nopeuttaa potilaan paranemisprosessia. Taiteen harkitulla sijoittelulla, runsaalla päivänvalolla, tiloja rytmittävällä värien ja tummuusasteiden käytöllä, elävillä kasveilla, muotoilulla sekä materiaalien valinnoilla rakennukseen pyrittiin luomaan miellyttävä ja humaani ympäristö, Kojo sanoi.

Tyksin T-sairaalan on suunnitellut arkkitehti SAFA Mikael Paatela ja sisustusarkkitehti SIO Pekka Kojo Arkkitehtitoimisto Paatela-Paatela & Co Oy:stä. Mainittakoon, että sisustusarkkitehtien valtakunnallinen yhdistys SIO ry myönsi jo vuonna 2004 T-sairaalalle Hyvä ympäristö -palkinnon.

T-sairaalaan on hankittu teoksia seuraavilta 23 taiteilijalta: Anna-Maija Aarras, Erika Adamsson, Jenni Hanhilammi, Tatu Hiltunen, Jorma Hyttinen, Kristina Isaksson, Sari Koski-Vähälä, Heli Kurunsaari, Hilkka Könönen, Minna Maija Lappalainen, Teija Lehto, Renja Leino, Laura Miettinen, Marita Mikkonen, Mikko Paakkola, Reija Palo-oja, Heli Sammalisto, Minna Sjöholm, Katja Syrjä, Sirpa Särkijärvi, Göran Torrkulla, Tiina Vainio, Merja Ylitalo. Pro Artibus -säätiöltä saatiin 10 vuoden laina-ajalla teokset Nina Roosilta ja Johan Scottilta.

Kirjoittanut: Esa Halsinaho
Lasaretti (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lehti) 1/helmikuu 2005